RomsdalGruppen

Vi i RomsdalGruppen vil utnytte og videreutvikle vår kapasitet i samarbeid med andre sentrale aktører i et byggeprosjekt, med kunden i fokus.

RomsdalGruppen dekker behovet for nøkkelferdige bygg til avtalt tid, kvalitet og pris. Vi bidrar til en enklere bygghverdag ved å tilby en utbygging som er markedstilpasset, avkastningsorientert der kontroll av risiko er sentralt.